موضوعات تخصصی

Image
مهمان خانه
هست مهمان‌خانه اين تن اى جوان
هر صباحى ضيف نو آيد دوان
هين مگو کين مانند اندر گردنم
که هم اکنون باز پرد در عدم
هرچه آيد از جهان غيب‌وش
در دلت ضيفست او را دار خوش
 ~مولوی~

Læs mere om et udvalg af mine kompetencer inden for:

  • Post-traumer
  • Depression
  • Familieproblemer og sårbare børn
  • Eksilkriser
  • Stress
  • Selvværd
  • Ensomhed
  • Angst- herunder også SocialfobiPanikangstAgorafobiGeneraliseret angst og Sygdomsangst.