Ensomhed

Image
مهمان خانه
هست مهمان‌خانه اين تن اى جوان
هر صباحى ضيف نو آيد دوان
هين مگو کين مانند اندر گردنم
که هم اکنون باز پرد در عدم
هرچه آيد از جهان غيب‌وش
در دلت ضيفست او را دار خوش
 ~مولوی~

Det er tabubelagt at tale om ensomhed med andre, selvom mange føler sig ensomme i perioder af deres liv.

Ensomhed kan være udtryk for at du af og til har svært ved at opnå en tilfredsstillende kontakt med andre. Du kan føle at der ikke er nogen, der virkelig kender dig, selv ikke de allernærmeste.

Kontaktproblemer kan udspringe i en manglende tillid til at du kan bidrage med noget værdifuldt til fællesskabet. Kontaktproblemer kan også handle om, at du har svært ved at sætte dig i den andens sted.

Oplevelsen af ensomhed kan betyde, at du ikke rigtigt kan være alene med dig selv på en god måde og derfor skaffer kontakter, der ikke tilfredsstiller dig.

Ensomhed kan også indebære at du forsøger at udfylde din tomhedsfølelse ved at trøstespise, drikke lidt for meget eller bruge dit liv på ting der ikke er meningsfulde for dig.

Psykoterapi kan bidrage til, at du føler dig mindre ensom, så du bedre kan være alene med dig selv på en god måde eller indgå i mere tilfredsstillende kontakter med andre.