Post-traumer

Image
مهمان خانه
هست مهمان‌خانه اين تن اى جوان
هر صباحى ضيف نو آيد دوان
هين مگو کين مانند اندر گردنم
که هم اکنون باز پرد در عدم
هرچه آيد از جهان غيب‌وش
در دلت ضيفست او را دار خوش
 ~مولوی~

Flygtninge har ofte været udsat for belastende hændelser og perioder i deres liv. Det kan dreje sig om tortur eller fængselsophold, krig, forfølgelse og flugt. Sådanne belastninger kan give mange psykiske eftervirkninger, både hos personen selv, og dem, der står ham eller hende nær.

Eftervirkningerne vedrører blandt andet flashbacks, koncentrationsbesvær, søvnbesvær, migræne, utryghed ved fremmede, depressionssymptomer, udtrykt i generelt lavt stemningsleje, isoleringstendens, manglende energi, ingen lyst til at stå op om morgenen samt koncentrationsbesvær