Styrelsen for Patientsikkerhed  
Islands Brygge 67  
2
300 København S  
Tlf.: +45 7228 6600  
E-mail: stps@stps.dk  
www.stps.dk/uth  
Version 1.0  
November 2018  
Hjælp os med at blive endnu bedre Send en beskrivelse af  
den utilsigtede hændelse  
Har du oplevet, at noget er gået galt i forbindelse  
med din eller din pårørendes behandling eller  
pleje? Hjælp os med at lære af vores fejl, så det  
samme ikke sker for andre.  
Uanset hvor det er gået galt, kan du sende  
en beskrivelse af den utilsigtede hændelse.  
Hvad er en utilsigtet hændelse?  
Gå ind på www.stps.dk/uth og følg  
vejledningen.  
Skriv i skemaet, hvad der er sket, og hvor  
det skete – gerne så detaljeret som muligt. utilsigtede hændelser til læring i  
Sundhedspersonalet bruger oplysnin-  
gerne til at finde ud af, hvordan man kan  
forhindre, at det sker for andre.  
Herefter bliver hændelsen  
anonymiseret og sendt til Styrelsen  
for Patientsikkerhed, som bruger de  
Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet  
hændelse. Hvis du har været ude for en utilsigtet hændelse, som  
har haft betydning for din eller din pårørendes behandling eller  
pleje, vil vi meget gerne vide det, så vi kan lære af det.  
sundhedsvæsenet generelt.  
Det er en utilsigtet hændelse, når du eller din pårørende fx:  
Du kan vælge at være anonym. Det er  
dog en ekstra hjælp, hvis du skriver navn  
og e-mail eller telefonnummer, så du  
kan kontaktes, hvis der er brug for flere  
oplysninger.  
Klage og erstatning  
At sende en beskrivelse af en  
utilsigtet hændelse er ikke det  
samme som at søge erstat-  
ning eller indgive en formel  
klage over sundhedsvæsenet.  
Selv om du rapporterer en  
utilsigtet hændelse, kan du  
stadig godt klage eller søge  
erstatning.  
Hvis du har skrevet dine kontaktoplysninger,  
kan du blive kontaktet af en sagsbehand-  
ler, men det er ikke sikkert, at du bliver  
kontaktet. Under alle omstændigheder vil  
hændelsen blive brugt til læring der, hvor  
den har fundet sted.  
.
..får forsinket behandling,  
fordi en henvisning fra  
...får forsinket  
behandling, fordi  
en blodprøve er  
blevet væk  
...ikke får den  
rigtige medicin  
lægen ikke er nået frem til  
hospitalet  
Når du har sendt en beskrivelse af en  
utilsigtet hændelse, gennemgår sundheds-  
personalet den for at finde ud af:  
Læs mere om dine mulig-  
heder for at indgive en klage  
www.stpk.dk eller at søge  
erstatning på www.pebl.dk
hvad der er sket  
hvordan det kunne ske  
hvordan man kan undgå, at det sker for  
andre.